Training CAO PO – De laatste wijzigingen in de CAO

Tijdens deze opfriscursus gaan wij in op de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving én de cao. Denk aan zaken als het dichten van de loonkloof tussen PO en VO, garantietoelage directies, aanpassingen in verlofregelingen.

Vereenvoudiging bekostiging PO

De bekostiging voor het PO wordt in 2023 vereenvoudigd. Het ministerie streeft naar duidelijker, voorspelbaarder en eenvoudigere bekostiging.

Grip op cyberrisico’s

Het is niet de vraag óf cybercrime uw onderwijs raakt, maar wanneer. Wilt u weten hoe u uw schoolorganisatie weerbaarder en cyberveiliger kunt maken?

Training CAO PO

Tijdens deze cursus lopen wij met u de gehele cao po door.
Daarbij gaan wij met name in op alle wijzigingen sinds 2019

Playing the field

De enige echte introductie in het onderwijs, met name het PO, VO en MBO.