Masterclass: Leiders met een missie

Haal het beste uit uw team en uzelf voor het gedroomde succes of doel!

Tijdens deze masterclass nemen we u als schoolleider of bestuurder mee in de wereld van de Special Forces. U leert hoe zij leiderschap vormgeven door elkaars kracht te gebruiken en goed samen te werken. En dat gaat heel anders dan u in eerste instantie zou denken!

Positief leiderschap in het onderwijs

Ziet u het voor u?
Een school waar iedereen tot bloei komt… waar alle collega’s het maximale uit zichzelf en de leerlingen halen… waar leerkrachten vrolijk en vol passie voor de klas staan… waar iedereen zich gewaardeerd voelt door u als leidinggevende.
Een prachtig plaatje natuurlijk, maar hoe bereikt u dit?

Positief leiderschap helpt
Tijdens de leergang ‘Positief leiderschap in het onderwijs’ leert u wat nodig is om een blijvend positief klimaat op uw school te creëren.

Positief blijven in lastige situaties… Dat is niet naïef, dat is goed leiderschap.
Ontdek het zelf op 22 november, 29 november en 13 december 2022.

Didactisch Coachen

Het optimaal overdragen van kennis, vaardigheden en houdingen of attitudes

Overal om je heen hoor je geluiden dat de rol van de leraar in de toekomst gaat veranderen. Het is een fabel dat leerkrachten vandaag de dag alleen rechtlijnig kennis overdragen door te zenden, zenden, zenden. Dat is allang niet meer. Maar toch gaat de rol van de leraar wel veranderen. Er zal steeds meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de leerling als eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling en wordt daarbij begeleid door jou. Dat vraagt meer om coaching dan om onderwijzen.

Cursus Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

In de cursus verzuimbeheersing komen verschillende onderwerpen rondom verzuimbeheersing in het onderwijs aan bod. Denk bijvoorbeeld aan:

Theoretisch kader achter de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
De psyche van de zieke medewerker
Stapsgewijze behandeling van de Wet verbetering Poortwachter met nuttige tips per onderdeel
Hoe te handelen als UWV in beeld komt en het beoordelingskader UWV
Ontslag wegens langdurige ziekte, de opties
Verzuim en Corona en het aanvullend beoordelingskader UWV
Tijdens de cursus krijgt u handvatten die u direct in kunt zetten op de werkvloer.

De cursus wordt gegeven door Bertine Heijink.

Cursus Arbeidsrecht in het primair onderwijs 2022

Op maandagochtend 3 oktober a.s. verzorgt onze jurist Bianca Brouwer de cursus ‘Arbeidsrecht in het primair onderwijs 2022 en de modernisering van het Participatiefonds – wat u moet weten’. De cursus wordt ONLINE gegeven op maandagochtend 10 oktober.

Met uw deelname bent u weer op de hoogte van de recente regelgeving voor het primair onderwijs.

Startbijeenkomst DIGIT-mbo

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je studenten. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-mbo.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Startbijeenkomst DIGIT-vo

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je leerlingen. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-vo.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT-vo en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Startbijeenkomst DIGIT-po

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je leerlingen. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-po.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT-po en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Testevenement

OECjeZomer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Let's Chat!