Cursus Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

In de cursus verzuimbeheersing komen verschillende onderwerpen rondom verzuimbeheersing in het onderwijs aan bod. Denk bijvoorbeeld aan:

Theoretisch kader achter de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
De psyche van de zieke medewerker
Stapsgewijze behandeling van de Wet verbetering Poortwachter met nuttige tips per onderdeel
Hoe te handelen als UWV in beeld komt en het beoordelingskader UWV
Ontslag wegens langdurige ziekte, de opties
Verzuim en Corona en het aanvullend beoordelingskader UWV
Tijdens de cursus krijgt u handvatten die u direct in kunt zetten op de werkvloer.

De cursus wordt gegeven door Bertine Heijink.

Cursus Arbeidsrecht in het primair onderwijs 2022

Op maandagochtend 3 oktober a.s. verzorgt onze jurist Bianca Brouwer de cursus ‘Arbeidsrecht in het primair onderwijs 2022 en de modernisering van het Participatiefonds – wat u moet weten’. De cursus wordt ONLINE gegeven op maandagochtend 10 oktober.

Met uw deelname bent u weer op de hoogte van de recente regelgeving voor het primair onderwijs.

Startbijeenkomst DIGIT-mbo

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je studenten. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-mbo.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Startbijeenkomst DIGIT-vo

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je leerlingen. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-vo.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT-vo en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Startbijeenkomst DIGIT-po

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je leerlingen. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-po.

De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT-po en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Testevenement

OECjeZomer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Training CAO PO – De laatste wijzigingen in de CAO

Tijdens deze opfriscursus gaan wij in op de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving én de cao. Denk aan zaken als het dichten van de loonkloof tussen PO en VO, garantietoelage directies, aanpassingen in verlofregelingen.

Vereenvoudiging bekostiging PO

De bekostiging voor het PO wordt in 2023 vereenvoudigd. Het ministerie streeft naar duidelijker, voorspelbaarder en eenvoudigere bekostiging.

Grip op cyberrisico’s

Het is niet de vraag óf cybercrime uw onderwijs raakt, maar wanneer. Wilt u weten hoe u uw schoolorganisatie weerbaarder en cyberveiliger kunt maken?