Cursus Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

Cursus Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

10 oktober 2022
13:30 -
16:00
Dyade Visma Onderwijs Experience Center

In de cursus verzuimbeheersing komen verschillende onderwerpen rondom verzuimbeheersing in het onderwijs aan bod. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Theoretisch kader achter de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers
  • De psyche van de zieke medewerker
  • Stapsgewijze behandeling van de Wet verbetering Poortwachter met nuttige tips per onderdeel
  • Hoe te handelen als UWV in beeld komt en het beoordelingskader UWV
  • Ontslag wegens langdurige ziekte, de opties
  • Verzuim en Corona en het aanvullend beoordelingskader UWV

Tijdens de cursus krijgt u handvatten die u direct in kunt zetten op de werkvloer.

De cursus wordt gegeven door Bertine Heijink.

Agenda

No data was found

Let's Chat!