Vereenvoudiging bekostiging PO

Vereenvoudiging bekostiging PO

23 september 2022
09:30 -
12:30
Online

De bekostiging voor het PO wordt in 2023 vereenvoudigd. Het ministerie streeft naar duidelijker, voorspelbaarder en eenvoudigere bekostiging. Voor besturen betekent dit herverdeeleffecten en de noodzaak nu actie nemen om straks goed voorbereid te zijn op de wijzigingen.

In deze cursus nemen wij u mee in de regelingen én in de zaken die nu al relevant voor u zijn:

  • verschil tussen de huidige bekostiging en de nieuwe bekostiging;
  • gevolgen daarvan voor het jaar 2022;
  • overgangsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2025;
  • wijziging van de groeibekostiging;
  • effect op de kengetallen;
  • gevolgen voor de liquiditeit;
  • gevolgen voor het allocatiemodel.

Agenda

10 oktober 2022
13:30 -
16:00
Dyade Visma Onderwijs Experience Center

Cursus Verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

In de cursus verzuimbeheersing komen verschillende onderwerpen rondom verzuimbeheersing in het onderwijs aan bod. Denk bijvoorbeeld aan: Theoretisch kader achter de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers De psyche van de zieke medewerker Stapsgewijze behandeling van de Wet verbetering Poortwachter met nuttige tips per onderdeel Hoe te handelen als UWV in beeld komt en het beoordelingskader UWV Ontslag wegens langdurige ziekte, de opties Verzuim en Corona en het aanvullend beoordelingskader UWV Tijdens de cursus krijgt u handvatten die u direct in kunt zetten op de werkvloer. De cursus wordt gegeven door Bertine Heijink.
11 oktober 2022
15:00 -
19:00
Dyade Visma Onderwijs Experience Center

Startbijeenkomst DIGIT-vo

Start het nieuwe schooljaar goed voorbereid, voor jezelf en voor je leerlingen. Volg een verdiepende training op locatie en leer optimaal gebruikmaken van DIGIT-vo. De opstartbijeenkomst is voor klanten van DIGIT-vo en is kosteloos. We zorgen ervoor dat jij de bijeenkomst met een goed gevulde maag verlaat. Zien we jou en je collega’s daar?

Let's Chat!