Vereenvoudiging bekostiging PO

Vereenvoudiging bekostiging PO

23 september 2022
09:30 -
12:30
Online

De bekostiging voor het PO wordt in 2023 vereenvoudigd. Het ministerie streeft naar duidelijker, voorspelbaarder en eenvoudigere bekostiging. Voor besturen betekent dit herverdeeleffecten en de noodzaak nu actie nemen om straks goed voorbereid te zijn op de wijzigingen.

In deze cursus nemen wij u mee in de regelingen én in de zaken die nu al relevant voor u zijn:

  • verschil tussen de huidige bekostiging en de nieuwe bekostiging;
  • gevolgen daarvan voor het jaar 2022;
  • overgangsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2025;
  • wijziging van de groeibekostiging;
  • effect op de kengetallen;
  • gevolgen voor de liquiditeit;
  • gevolgen voor het allocatiemodel.

Agenda

No data was found

Let's Chat!