Opleiding tot OICT-er PO/VO

Voor leraren die affiniteit hebben met onderwijsinnovatie.

OICT

Onderwijs met ICT heeft het Dyade Visma Onderwijs Experience Center gekozen als locatie voor de opleiding tot OICT-er Po/VO. 

In 8 dagdelen krijgt de ict’er handvatten om het primaire en secundaire proces op school te koppelen aan ict-middelen en de daarbij behorende vakvaardigheden. Een opgeleide OICT-er heeft brede kennis en adviseert bij de versterking van het leermiddelenbeleid op een school. De opleiding is erop gericht dat de deelnemers de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. De opzet van de opleidingsdagen is daarom zo veel mogelijk interactief. De huiswerkopdrachten zijn gericht op zelfwerkzaamheid en toepasbaarheid in de praktijk.

Let's Chat!